Privacyverklaring

van OFFFF.studio

Bij OFFFF.studio (hierna "wij", "ons" of "onze"), erkennen we het belang van privacy en zijn we toegewijd aan het beschermen van de persoonsgegevens van onze gebruikers (hierna "u" of "uw"). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie.

 1. Verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens OFFFF.studio, gevestigd te Rotterdam, Bataviakade 32, is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.
 2. Welke persoonsgegevens we verzamelen Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens van u verzamelen:
 • Contactgegevens, zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Informatie over uw gebruik van onze website, zoals IP-adres, browser type, en bezochte pagina's;
 • Alle andere informatie die u vrijwillig aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen of ons een e-mail te sturen.
 1. Hoe en waarom we uw gegevens verzamelen Uw persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden:
 • Om onze diensten aan u te kunnen leveren en onze overeenkomst met u uit te voeren;
 • Om te reageren op uw vragen of verzoeken;
 • Om onze website en diensten te verbeteren;
 • Voor marketingdoeleinden, indien u daarvoor toestemming heeft gegeven;
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, de noodzaak voor de uitvoering van een overeenkomst, de noodzaak om te voldoen aan een wettelijke verplichting, of ons gerechtvaardigd belang.

 1. Delen van uw gegevens Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, behalve in de volgende gevallen:
 • Met dienstverleners die namens ons werken, onder strikte voorwaarden en alleen voor de in deze verklaring genoemde doeleinden;
 • Indien wettelijk vereist of om onze rechten te beschermen.
 1. Uw rechten Onder de AVG heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder:
 • Het recht op toegang tot uw gegevens;
 • Het recht op rectificatie van onjuiste gegevens;
 • Het recht op verwijdering van uw gegevens;
 • Het recht op beperking van de verwerking;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking.

Om gebruik te maken van uw rechten, kunt u contact met ons opnemen via email.

 1. Beveiliging van uw gegevens Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies of vernietiging.
 2. Bewaartermijn Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of zoals wettelijk vereist.
 3. Wijzigingen in onze privacyverklaring Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen eventuele wijzigingen op onze website publiceren.

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via email.

Door gebruik te maken van onze website, erkent u dat u deze privacyverklaring hebt gelezen en begrepen.