Traditioneel

Gebruiken en gewoonten die van de ene generatie op de andere worden doorgegeven.