Iconisch

Een eigenschap dat deze kenmerkend is voor iets of iemand.