Duizelend

Het gevoel van evenwicht en helderheid van geest doen verliezen.