Denkbeeldig

Slechts in iemands gedachtenwereld aanwezig.