Bewust

De mentale toestand van een persoon die in staat is tot waarnemen en ervaren.